Členské příspěvky Alpenverein

PRODLOUŽENO DO 31.8.2022:
ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2022
NABÍDKA SPORTBONUS – SLEVA ČLENSKÝCH POPLATKŮ VE VÝŠI CCA 75%

Rakouský Alpenverein získal pro rok 2022 od Ministerstva pro umění, kulturu, služby pro veřejnost a sport (BMKÖS) mimořádnou podporu pro registraci nových členů do řad ÖAV. Na základě této podpory bude členství v ÖAV pro nové členy výrazně zvýhodněné – noví členové (viz níže) budou platit členství ve výši ca 25 % základní výše členských poplatků. Tato podpora platí v celém rozsahu i pro zahraniční členy ÖAV tj. i pro členy ALPENVEREIN.CZ. Výrazné zvýhodnění se týká především rodin, u kterých platí členství oba rodiče. Výše členských poplatků stanovuje níže uvedená tabulka.

Kategorie Nabídka SPORTBONUS
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1958 − 1994)
445,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2006
senioři od 65 let (roč. 1957 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1995 − 2003)
350,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
200,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2004 a mladší)
200,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 445 Kč (A-člen) + matka 350 Kč (B-člen) + děti gratis 795,− Kč
otec 350 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 350 Kč (B-člen) + děti gratis 700,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 445,− Kč
nebo otec invalidní 200 Kč + matka 350 Kč + děti gratis 550,− Kč
nebo otec invalidní 200 Kč + matka invalidní 200 Kč + děti gratis 400,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

 

Podmínky pro získání nabídky Sportbonus:
- nabídka zvýhodněného členství platí pro registrace v období 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022, nebo do odvolání,
- zvýhodněné členství pro rok 2022 platí pro všechny zájemce, kteří nebyli dosud v ÖAV resp. v ALPENVEREIN.CZ registrováni,
- zvýhodněné členství platí i pro ty stávající členy, kteří neuhradili členství na rok 2021,
- nabídka Sportbonus platí pouze pro ty zájemce, kteří vysloví souhlas s poskytnutím osobních údajů (jméno, adresa, datum narození, datum úhrady) pro BMKÖS a pro případnou kontrolu čerpání této zvýhodněné nabídky; v případě, že nový člen souhlas odmítne, zvýhodněné členství nezíská.

 

ZDARMA ČLENSTVÍ AV2022 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2021 DO 31.12.2021
Současně s nabídkou Sportbonus a s mimořádným zvýhodněním členských příspěvků zůstává pro všechny nové členy zachováno i zdarma členství AV2022 pro období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. Všichni zájemci o členství v ALPENVEREIN.CZ, kteří dosud nebyli členy nebo ti, kteří si členství obnoví po roční pauze (tj. neměli v roce 2021 placené členství) a zaplatí v období září – prosinec 2021 členský poplatek pro nové členy na rok 2022, získávají po zbývající část roku 2021 členství se všemi výhodami zdarma. Tato výhoda platí i pro rodinné členství i pro všechny ty členy Alpenvereinu, kteří přestoupí do ALPENVEREIN.CZ z jiných rakouských sekcí. Noví členové obdrží průkaz na rok 2022 již od 1. 9. 2021.

 

ZDARMA BONUSOVÁ KARTA ALPY-SPHERE S PLATNOSTÍ DO 31. 3. 2023
Noví členové ALPENVEREIN.CZ, kteří uhradí členství AV2022, získávají navíc zdarma plastovou kartu ALPY-SPHERE. Tato karta je platná v rozsáhlé síti prodejen, nákupcích center nebo na e-shopech označených značkou SPHERE až do 31. 3. 2023. S uvedenou kartou získáte výrazné slevy při nákupu vstupenek do kin a divadel po celé republice, slevy získáte např. i při nákupu mobilního telefonu, horského nebo e-kola nebo třeba při zakoupení permanentky do fitness. Rodina ušetří s využitím karty ALPY-SPHERE za rok až 15000 Kč. Bonusová karta ALPY-SPHERE zdarma je připravena pro 5000 nových členů ALPENVEREIN.CZ.
15.10.2021 končí akce ZDARMA BONUSOVÁ KARTA ALPY-SPHERE. Prvních 5000 nových členů ALPENVERIEN.CZ, kteří si uhradili členství AV2022, obdrželi zdarma tuto kartu. Ti, kteří si členství objednají do 15.10. a uhradí do 20.10., kartu ALPY-SPHERE zdarma obdrží.

 

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2022

 

Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Členské příspěvky ALPENVEREIN.CZ (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2022 včetně poštovného a bankovních poplatků byly stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1958 − 1994)
1 700,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2006
senioři od 65 let (roč. 1957 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1995 − 2003)
1 320,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
720,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2004 a mladší)
720,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1700 Kč (A-člen) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 3 020,− Kč
otec 1320 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 2 640,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 700,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis 2 040,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka invalidní 720 Kč + děti gratis 1 440,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2021 tj. platil naposledy členství v roce 2020 nebo v roce 2019 platí, že může obnovit členství pro rok 2022 jako nový člen již k 1.9.2021 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2021.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.